Povídání o zdražení energií a jak ušetřit

Trochu netradičně Vám zde popíšeme, jaký dopad může mít zdražení energií na Váš účet za elektřinu ve vztahu k užívání stolních počítačů v domácnosti a firmě.

Jak všichni dobře víte, v posledním období se na nás řítí hororové zdražování elektřiny. V době psaní tohoto článku již bylo vládou schválené zastropování ceny silové elekřiny na 6Kč včetně DPH pro spotřebitele. Z distribuční sítě budeme odebírat elektřinu za nejméně 9Kč včetně DPH za kWh. Se zastropováním se dá předpokládat podobná koncová cena u všech distributorů. Mluvíme o spotřebitelích, tedy občanech. Firem se zastropování v době psaní článku dotýká jen v nějaké nejasné formě malých firem. Pro názorné výpočty použil autor článku své vlastní vstupní podmínky, které jsou: fixace elektřiny na 3Kč / kWh a předpoklad ceny po skončení fixace 9Kč /kWh.

Ještě nedávno byl v každé domácnosti stolní počítač, v mnohých i několik. S nástupem přenosných počítačů a mobilních telefonů využívání stolních počítačů v domácnosti výrazně ubylo. Stále jich je ale dostatek a mnozí se jich díky jejich dlouhé životnosti a bezporuchového běhu nechtějí vzdát. Jednoznačně nejrozšířenější je formát velmi malý počítač. Stále jsou hodně rozšířené i takzvané "všechno v jednom", tedy monitor s počítačem uvnitř, v jiné variantě monitor + minipočítač. Ve firmách se stále stolní počítače hojně používají.

Příklad 1

Představte si, že máte doma stolní počítač, který jste si pořizovali "taky na hraní her", takže obsahuje herní grafickou kartu a výkonný zdroj nebo máte doma nějaký 10ti letý počítač, který si spolehlivě neustále vrčí někde u pracovního stolu. Ráno počítač zapnete, skouknete e-maily, přes den se na něm vystřídá rodina a každý si na něm něco udělá. Večer ho třeba zase vypnete. Aniž byste nad tím uvažovali nebo to dokonce přímo zjišťovali, počítač vám vrčí se spotřebou 100Wh 10 hodin denně. Teď trochu počítání. Takový počítač má roční spotřebu 100x10x365=365000Wh, tj. 365kWh. S fixací za používáni zaplatíte za rok 1095Kč za spotřebovanou elektřinu. Se zastropovanou cenou to ale bude 3285Kč. Rozdíl 2190Kč za rok!

Příklad 2

Malá firma, v které je 8 hodin denně spuštěno 6 stolních počítačů, které sice výkonem firmě dostačují, ale jsou starší a každý má spotřebu 100Wh. Tyto počítače mají roční spotřebu 100x8x259x6=1243200Wh, tj.1243,2kWh (brán zřetel na pracovní dobu a pracovní dny). S fixací za používání zaplatíte za rok 3729,60Kč za spotřebovanou elektřinu. Se zastropovanou cenou (předpokládejme, že EU stropování pro firmy povolí) to ale bude 11188,80Kč. Rozdíl 7459,20Kč za rok!

Co s tím?

Předpokládejme, že vzdát se takové techniky není v dnešní době možné. Pokud se nesníží ceny elektřiny, zbývá jediná možnost, a to snížit spotřebu těch zařízení, a to tak, aby byl zachován obvyklý výkon. Od dob Windows 7 je trendem výrobců snižování spotřeby elektřiny zařízení spolu s udržitelností výpočetního výkonu. Je tedy čas na to, abyste si v domácnosti nebo firmě položili otázku, zda-li má váš stolní počítač spotřebu přiměřenou dnešní době.

Jak postupovat?

Optimální je spotřebu stolního počítače změřit. Běžné spotřeboměry, fungující jako průchozí zásuvka s ukazatelem spotřeby, se dají pořídit za rozumné peníze. Potom si spotřebu v nějakém pracovním režimu počítače můžete změřit a porovnat s tím, který byste si mohli pořídit. Bohužel v branži IT nebylo do dnešních dnů obvyklé takové hodnoty uvádět, takže budete těžko z prodejců mámit informaci o skutečné spotřebě zařízení v nějakém pracovním režimu. Výrobci většinou uváději jen max.výkon napájecího zdroje popř. jeho účinnost.

Pokud budete mít zájem změřit spotřebu u vámi poptávaného počítače, stačí požádat před uzavřením kupní smlouvy.

 

Praktické postupy a doporučení, informace o naměřených hodnotách

K tomu, abychom změřili spotřebu, musíme dodržovat určité postupy, abychom dostali co nejreálnější hodnoty. Měli bychom si stanovit pravidla, které budou akceptovatelné z hlediska fyziky a matematiky. Je to o to těžší, že výrobci osobních počítačů neměli nikdy důvod taková měření sami dělat, protože ceny energií byly proti pořizovacím cenám počítačů nicotné.

Počítač je stroj, který nikdy nepracuje se stejným příkonem. Příkon ze sítě 230V se mění podle toho, jaké programy a jakém režimu jsou na počítači spuštěné. Příkon je výraz používaný ve fyzice, spotřeba je spíše výrazem spotřebitelským, jsou ale významově stejné. Spotřebu udáváme ve watthodinách, zkráceně Wh, častěji v násobku tisíců, kilowatthodinách, zkráceně kWh. To je platné pro jakýkoliv elektrický spotřebič, ne jenom počítač. K měření, kde nevyžadujeme vysokou přesnost, zcela postačí průchozí spotřeboměr. Zjednodušené řečeno, krabička, kde na jedné straně je zástrčka a na druhé zásuvka. Krabičku zasunete do zásuvky a na druhé zasunete měřený elektrospotřebič do zásuvky. Na krabičce je obvykle displej, na kterém nás zajímá především naměřená spotřeba ve Wh popř. kWh. V době psaní článku je na trhu dostupný např. spotřeboměr Solight DT26 v cenách od 240Kč, pro účely měření plně dostačující. Při samotném měření je potřeba dávat pozor, abyste měli zapojený přes spotřeboměr jen samotný počítač, abyste nezískali zkreslené hodnoty, např. spolu se zapojeným monitorem, tiskárnou aj.. přes rozdvojku nebo psa. Posledním krokem, v kterém je nutné nastavit pravidla, je množství práce, kterou má počítač vykonávat v okamžiku měření. To je velmi těžký úkol, který nezbývá řešit jinak než tím, že nasimulujeme počítači různou práci a potom z těch hodnot vypočítáme průměr. Podstatou simulace je, aby ji podle nastavených pravidel mohl navodit každý.

Pro hodnoty, které uvádíme v našem e-shopu, jsme vytvořili tři druhy práce, kterou má počítač vykonávat při měření. První, počítač naběhne do plochy systému Windows 10 a provede prioritní většinou skryté úkony a "uklidní se". To se dá poznat většinou podle toho, že indikační dioda pro práci disku divoce nebliká, pro znalejší je dobré otevřít panel "Správce úloh" a údaje stavu práce Procesoru a GPU (grafického procesoru) se blíží k nule (v procentech). Pokud se počítač "neuklidní", nemělo by se provádět měření. Spotřeba by v tomto případě měla být nejnižší. Pokud se váš počítač nechce "uklidnit", většinou provádí nějakou odloženou nebo nedokončenou práci. Zkontrolujte primárně, zda-li máte zavřené všechny programy na ploše, jestli neprovádí váš antivir kontrolu systému nebo systém neprovádí nějaký update nebo upgrade. Měření v klidovém stavu je velmi důležité, je potřeba to udělat správně. Druhý, na počítači v klidovém režimu spustíme testovací software a zatížíme na přiměřenou dobu maximálně Procesor (ve Správci panelů by měla být hodnota stavu práce Procesoru 100%). Změříme spotřebu. Třetí, na počítači v klidovém režimu spustíme testovací software a zatížíme na přiměřenou dobu maximálně GPU (grafický procesor) (ve Správci panelů by měla být hodnota stavu práce GPU 100%). Změříme spotřebu. Potom ze všech tří hodnot uděláme matematický průměr. Používáme testovací software FurMark, který je volně ke stažení zde

Příklad našeho prvního měření

Vybraný počítač pro účely měření je Fujitsu D556. První měření v klidovém stavu ukázalo hodnotu 10Wh. Druhé měření, 100% zátěž Procesoru, 38Wh. Třetí měření, 100% zátěž GPU (grafického chipu), 33Wh. Průměrná spotřeba z těchto měření je 27Wh. V souvislosti s výpočty uvedenými na začátku tohoto článku, můžeme vypočítat úsporu podle spotřeby. Kdybychom měli doma počítač, u kterého bychom naměřili průměrnou spotřebu 75Wh, úspora při používání počítače Fujitsu D556 každý den v roce 10 hodin by byla:  75Wh-27Wh=48Wh krát 10 hodin x 365 dnů = 175200Wh, nebo-li 175,2kWh, což by při ceně kWh 9Kč představovalo úsporu 1576,80Kč ročně. Kdybychom měli ve firmě 6 počítačů, u kterých bychom naměřili spotřebu 75Wh, úspora při používání počítačů Fujitsu D556 každý pracovní den v roce 8 hodin by byla: 75Wh-27Wh=48Wh krát 8 hodin x 259 dnů x 6 = 596736Wh, nebo-li 596,736kWh, což by při ceně kWh 9Kč představovalo úsporu 5370,60Kč ročně.

Výpočty úspor jsou jen pro ukázku. Reálné hodnoty získáte podle doby, po kterou ročně počítač využíváte, podle ceny elektřiny za kWh a podle vašeho měření reálné spotřeby. Uspořené částky se můžou pohybovat v nicotných ale i zásadních hodnotách. Je jen na vašem uvážení, jestli se vám investice do nového počítače vrátí na úspoře a vyděláte. Pokud počítač nepoužíváte každý den a vždy jen hodinu dvě, investice do nového počítače jen kopíruje spotřebu, neušetříte ani neproděláte. Výhodou je pouze, že získáte modernější počítač, rychlejší, tišší, vybavený aktuálním operačním systémem.

publikováno ranného podzimu 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu